Innkalling til årsmøte

 

 

                       Det innkalles herved til årsmøte i idrettslaget Frøya.

 

                                       AIL Frøya         27.mars     kl.17.30 i klubbhuset

 

                                          Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

                       Men man må være over 15 år og ha betalt kontingent for å ha stemmerett.

 

                   Eventuelle forslag til saker må være styre i hende senest 14 dager før årsmøte.

                   Fullstendig saksliste kan hentes hos Daglig Leder senest 1 uke før årsmøte.

 

                                                            Adressen er:

                                               http://www.froya-idrett.com

                                                  

 

                                                         IL Frøya Allianse

                                                              Styret