"Sammen skal vi skape gode opplevelser"

Fotballkretsen inviterer til lagledermøte

Alle lag i ungdoms- og seniorklasser må få med seg følgende informasjon.

Hordaland Fotballkrets inviterer/innkaller;

  • Trener og kontaktpersoner for lag i Ungdoms- og voksenfotballen til Lagledermøte
  • 1-2 overgangsansvarlige i hver klubb til kurs i Elektroniske overganger (gjelder distriktsklubber)
  • Minimum 2 personer pr senior kvinner og menn 11er lag til kurs i Elektroniske kamprapporter (gjelder distriktsklubber)

HFK skal i forkant av sesongen holde informasjonsmøter i alle soner for alle lagledere/trenere. I år vil vi i tillegg holde FIKS kurs i distriktene der vi vil gå gjennom Elektroniske overganger og Elektroniske kamprapporter.

På lagledermøtene ønsker vi å gå gjennom sesongen 2013. Herved blir det informert om regelverk, retningslinjer, dommeroppsett, kampoppsett, Fair Play, resultatregistrering og andre praktiske opplysninger rundt kampavviklingen, i tillegg til at vi deler ut kamprapporter. Vi vet av erfaring at dette er viktig informasjon som så mange som mulig må få med seg.

Alle lag som er påmeldt til seriespillet i ungdoms- og voksenfotballen må derfor være representert med minst èn person på lagledermøtet.

NB! Vær oppmerksom på at dette gjelder hvert eneste lag, ikke bare hver klubb!

For sone Vest, som Frøya tilhører, arrangeres lagledermøtet for ungdom og voksne klasser i Loddefjord Klubbhus torsdag 4.april kl 18-20.