"Sammen skal vi skape gode opplevelser"

Frøya Fotball-Klubbdommerkurs

Klubbdommerkurs 29.03.17 kl 18.00

Målet med kurset Hovedmålet med kurset er å gi deltakere gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spillereglene for 7-er og 5-er fotball, slik at disse kan bli klubbdommere som primært kan dømme 7-er og 5-er kamper i barnefotballen i egen klubb.

Hva er en klubbdommer? Klubbdommerkurset er 1. trinn i dommerutdanningen. En klubbdommer vil etter gjennomført kurs være kvalifisert for å dømme 7-er og 5-er fotball, primært i barnefotballen i egen klubb. Veiledes og følges opp gjennom egen klubb. Klubbene bestemmer selv godtgjørelse for klubbdommere. Må være fylt 13. år.

Kurset avholdes i klubbhuset. 

Påmelding til Kjell Håkon Monsen: