"Sammen skal vi skape gode opplevelser"

Årsmøte Frøya Fotball 2020

Det innkalles herved til årsmøte i Frøya Fotball 17.mars kl.19.00

 

Alle medlemmer i Frøya Fotball har adgang til årsmøte, men man må være over 15 år og ha betalt kontingent for å ha stemmerett.

Eventuelle forslag til saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste finnes på kontoret i klubbhuset senest 1 uke før årsmøtet.

De som ønsker å være støttemedlem, med stemmerett, må sette inn kr 500,- på konto nr : 3624.67.46790

Dette må gjøres i forkant av årsmøtet.

 

Årsmøtet er utsatt iht. anbefalinger fra NFF. Ny dato for årsmøte publiseres når denne er satt.