"Sammen skal vi skape gode opplevelser"

Frøya fotball - Oppstart 1.klassinger 2021

Det blir oppstart for 1.klassinger torsdag 9.september kl 16:30.

Treningen vil bli lagt til Frøya hallen (gamle hallen). Foreldremøte med guttene og jentene som ønsker å spille fotball gjennomfører vi onsdag 8.september kl 17.00 i Frøyahuset 2.etasje. Inngang ved Pizzeria.

Del gjerne denne med elevene som går på Damsgård skole

 

Frøya Fotball