"Sammen skal vi skape gode opplevelser"

Krav om politiattest Fotball

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med daglig leder i Frøya Idrett:

  • e-post:
  • telefon: 55 34 73 35 eller mobil 90 14 57 86.

Frøya Idrett har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av den søknaden gjelder for, og leveres til daglig leder. Søknaden undertegnes av begge, og leveres inn til politiet. Søknadsskjema finner du her.
  2. Politiet sender attesten hjem til søker. Denne fremvises for daglig leder. Frøya Idrett vil ikke lagre attesten. Den skal kun framvises.