"Sammen skal vi skape gode opplevelser"

Årsmøte AIL Frøya 2016

Årsmøte i IL Frøya Allianse

Onsdag den 06. april 2016

Kl 19.00

Saksliste

 

 

 

1.                  Åpning

2.                  Godkjenne de stemmeberettigede.

3.                  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden(forslag fra styret)

4.                  Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

5.                  Behandle allianseidrettslagets årsmelding.

6.                  Behandle allianseidrettslagets regnskap.

7.                  Behandle innkomne forslag og saker.

8.                  Fastsette medlemskontingent.

9.                  Vedta allianseidrettslagets budsjett.

10.              Behandle organisasjonsplan

11.              Foreta følgende valg:

a)      Leder

b)      3 styremedlemmer og 1 varamedlem

c)      Eventuelle øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.

d)     Velge 2 revisorer

e)      Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f)       Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

12.              Avslutning

 

 

Årsmøtet ble annonsert ved oppslag i klubbhuset.

 

 

Styret

IL Frøya Allianse

 

 

 

Saksdokumenter kan hentes på kontor i Frøyahuset v/daglig leder.

 

 

Utleie av festlokaler

Skal du arrangere et selskap? Frøya Idrett har flotte lokaler til leie med plass til ca 80 personer. Lokalet… Les mer..

Noe du leter etter?